Instrukcja

Film instruktażowy

Odblokowanie

use01c

Ustaw pokrętło pionowo w celu odblokowania

Otwarcie

use02c

Kopnij guzik, aby otworzyć kółka

Składanie

use03c

Przyciśnij guzik na stopie oraz stopę do podłoża, aż kółka będą złożone

Boczne naciśnięcie

use04c

Przyciśnij bokiem stopy do usłyszenia kliknięcia.

Zablokowanie

use05c

Ustaw poziomo w celu zablokowania